O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

Profil kompanije

Preko 135 miliona klijenata Sberbank je dokaz da ste na pravom mjestu gde možete dobiti sve bankarske usluge koje su Vam potrebne.

Sberbank je jedna od najstabilnijih finansijskih institucija u svijetu sa tradicijom od preko 170 godina poslovanja koja nudi proizvode i usluge, zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama.

Sberbank BH je članica Sberbank Europe AG koja je prisutna na 11 tržišta Centralne i Istočne Evrope: Austriji, Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Banja Luka), Češkoj Republici, Hrvatskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini. Grupa ukupno zapošljava oko 5.000 radnika u 288 poslovnica (na dan 31.08.2015.). 

Konstantno radimo na unaprjeđenju naše ponude proizvoda kako bismo Vam pružili vrhunsku uslugu zasnovanu na Vašim potrebama u skladu sa posljednjim trendovima u bankarstvu. Nama je izazov da u svakom trenutku možemo da Vam ponudimo što bolje i raznovrsnije finansijske proizvode i na tom izazovu radimo u kontaktu sa svakim pojedinačnim klijentom.

Bankari njeguju individualni pristup svakom klijentu, pružajući im uslugu koja je posebno kreirana da odgovori na njihove jedinstvene potrebe i očekivanja.

Naš cilj je da gradimo trajne, harmonične odnose sa našim klijentima na način da posvećujemo pažnju njihovim potrebama. Kao Sberbank BH, nastojimo da postanemo banka koja nikada ne prestaje da razvija sebe i svoje poslovanje za dobrobit naših klijenata. 

Sberbank Russia, Sberbank Europe, Sberbank BH - činjenice (30.6.2015.)

  Sberbank Russia Sberbank Europe Sberbank BH
Tržišta  22  11 1
Poslovnice 17.493 288 30
Klijenti 135 miliona 600.000 100.000