Bankoosiguranje

Za bezbrižniju i sigurniju budućnost

Za bezbrižniju i sigurniju budućnost

Kontinuirano širimo našu ponudu gradeći i učvršćujući naše odnose sa partnerima. Nastojimo našim klijentima omogućiti da jednostavno i lako dobiju sve proizvode i usluge koje su im potrebne. Svjesni značaja različitih vidova osiguranja u savremenom načinu života proširili smo našu ponudu u segmentu bankoosiguranja. U saradnji sa brokerskom posredničkom kućom omogućavamo vam bezbrižniji i sigurniji život.

Osiguranje kredita

Većinu naših kredita možete realizovati uz polisu osiguranja kredita. Izaberite posebno kreiranu polisu osiguranja korisnika kredita kako biste mogli podmirivati svoje obaveze u slučaju neželjenih  životnih situacija. Ugovaranjem polise osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:
 

  • Slučaj smrti korisnika kredita (zbog nezgode ili bolesti) osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos ostatka duga po kreditu
  • Invalidnost 50% i viša osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditu
  • Gubitak posla osiguravatelj će preuzeti otplatu kredita do minimalno 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu


Vaše nekretnine koje ste eventualno koristili kao obezbjeđenje kredita takođe su zaštićene polisom osiguranja imovine.

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas zato naši krediti uz polise osiguranja vrijede više!

Životno osiguranje

Naravno, zdravlje i život kao najveće vrijednosti zaslužuju najveću brigu. Preko našeg posrednika ugovorite životno osiguranje za sebe ili svoju djecu i uživajte u životu.
Policom životnog osiguranja osiguravate svoju porodicu od finansijskih posljedica koje bi mogao izazvati neočekivani događaji. Pored zaštite porodice, policom životnog osiguranja štedite danas, kako biste za budućnost osigurali kapital  i finansijski bezbrižnu budućnost..

Posjetite nas u vama najbližoj poslovnici i saznajte više detalja. 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 MO-HERC d.o.o. Mostar

MO-HERC d.o.o. Mostar

Kupovina stambenih jedinica i poslovnih prostora u Mostaru

Više
 Prijava gubitka kartice

Prijava gubitka kartice

Izgubli ste karticu? Spriječite zloupotrebu

Više
 Stanovi d.o.o. Bihać

Stanovi d.o.o. Bihać

Kupovina stambenih jedinica i poslovnih prostora kod Stanovi d.o.o. Bihać

Više