Bankoosiguranje

Za bezbrižniju i sigurniju budućnost

Za bezbrižniju i sigurniju budućnost

Kontinuirano širimo našu ponudu gradeći i učvršćujući naše odnose sa partnerima. Nastojimo našim klijentima omogućiti da jednostavno i lako dobiju sve proizvode i usluge koje su im potrebne. Svjesni značaja različitih vidova osiguranja u savremenom načinu života proširili smo našu ponudu u segmentu bankoosiguranja. U saradnji sa brokerskom posredničkom kućom omogućavamo vam bezbrižniji i sigurniji život.

Osiguranje kredita

Većinu naših kredita možete realizovati uz polisu osiguranja kredita. Izaberite posebno kreiranu polisu osiguranja korisnika kredita kako biste mogli podmirivati svoje obaveze u slučaju neželjenih  životnih situacija. Ugovaranjem polise osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:
 

  • Slučaj smrti korisnika kredita (zbog nezgode ili bolesti) osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos ostatka duga po kreditu
  • Invalidnost 50% i viša osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditu
  • Gubitak posla osiguravatelj će preuzeti otplatu kredita do minimalno 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu


Vaše nekretnine koje ste eventualno koristili kao obezbjeđenje kredita takođe su zaštićene polisom osiguranja imovine.

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas zato naši krediti uz polise osiguranja vrijede više!

Životno osiguranje

Naravno, zdravlje i život kao najveće vrijednosti zaslužuju najveću brigu. Preko našeg posrednika ugovorite životno osiguranje za sebe ili svoju djecu i uživajte u životu.
Policom životnog osiguranja osiguravate svoju porodicu od finansijskih posljedica koje bi mogao izazvati neočekivani događaji. Pored zaštite porodice, policom životnog osiguranja štedite danas, kako biste za budućnost osigurali kapital  i finansijski bezbrižnu budućnost..

Posjetite nas u vama najbližoj poslovnici i saznajte više detalja. 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Platni promet

Platni promet

Unutrašnji i vanjski platni promet

Više
 Zamjenski kredit

Zamjenski kredit

Pružamo više!

Više
 Kratkoročni nenamjenski kredit

Kratkoročni nenamjenski kredit

Brzo rješenje za kratkoročne finansijske potrebe

Više
 15+

15+

Za veću slobodu i fleksibilno plaćanje

Više