Oročena štednja

Isplativa investicija

Karakteristike

  • oročena štednja se može ugovarati u KM ili EUR valuti
  • minimalni iznos za ugovaranje štednje iznosi 1.000 KM odnosno 500 EUR (protuvrijednost drugih valuta)
  • raspolaganje sredstvima moguće nakon isteka ugovora
  • prilikom ugovaranja deponent bira način isplate na tekući račun  ili na račun štednje po viđenju ili pripis glavnici depozita
  • ukoliko deponent dogovori mjesečnu isplatu kamata, kamata se isplaćuje na kraju kalendarskog mjeseca na dogovoreni način

 

Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (www.aod.ba).

Pregled kamatnih stopa

Pregled kamatnih stopa zavisno od načina isplate, roka i iznosa depozita u KM ili EUR valuti

 Oročena štednja sa isplatom po dospjeću depozita

Period oročenja
za KM/EUR valutu

1.000 - 50.000 KM
 500-25.000 EUR

> 50.001 KM
> 25.001 EUR

 1 mjesec

0,10%

0,10%

 3 mjeseca

0,20%

0,20%

6 mjeseci

0,30%

0,45%

12 mjeseci

1,10%

1,20%

13 mjeseci

1,60%

1,80%

 24 mjeseca

2,50%

2,70%

 36 mjeseci

2,80%

3,20%

preko 36 mjeseci

3,30%

3,50%

 

 Oročena štednja sa mjesečnom isplatom kamate

Period oročenja 
za KM/EUR valutu

1.000 - 50.000 KM
 500 - 25.000 EUR

> 50.001 KM
>25.001 EUR

6 mjeseci

0,15%

0,20%

12 mjeseci

1,00%

1,20%

13 mjeseci

1,60%

1,80%

24 mjeseca

2,50%

2,70%

36 mjeseci

2,80%

3,10%

48 mjeseci

3,20%

3,40%

60 mjeseci

3,60%

3,80%

 

Kalkulator oročene štednje

Kalkulator je informativnog karaktera. Tačan obračun možete dobiti kod ličnog bankara.

1.000 KM

100.000 KM

12

120

1

20

Ukupan iznos po dospjeću depozita

0

Ostvarena kamata na depozit (KM)

0

Potrebna dokumentacija za otvaranje štednje

Potrebna dokumentacija za otvaranje štednih računa: 

  • zahtjev za otvaranje računa
  • fotokopija lične karte i prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci (možete preuzeti i u poslovnicama Sberbank BH)


Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Zainteresovan/a sam za Oročena štednja

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

Sberbank BH d.d. se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije sa Vama, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima.


Proces online apliciranja za proizvod

Kako funkcioniše online prijava?

Popunite Online zahtjev

Lični bankar će Vas kontaktirati i zakazati sastanak

Prikupite potrebnu dokumentaciju i dostavite u Banku

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Penzionerski kredit

Penzionerski kredit

Povoljni krediti za korisnike penzije

Više
 Stepenasta štednja

Stepenasta štednja

Štednja sa rastućom kamatnom stopom

Više
 Premium Business Plus

Premium Business Plus

Uvijek dobivate više

Više