Stepenasta štednja

Sigurna štednja koja raste visoko

Karakteristike

 • stepenasta štednja se može ugovoriti u KM ili EUR valuti
 • period oročenja 36 mjeseci
 • minimalni iznos za ugovaranje štednje iznosi 500 KM odnosno  256 EUR (protuvrijednost drugih valuta)
 • raspolaganje sredstvima moguće nakon isteka ugovorenog perioda oročenja
 • kamata se obračunava i pripisuje istekom godine odnosno po isteku oročenja
 • po isteku oročenja glavnica sa pripisanom kamatom prenosi se na tekući račun ili račun štednje po viđenju

 

Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (www.aod.ba).

Pregled kamatnih stopa

Godina

Kamatna stopa

 1. godina

1,50%

 1. godina

2,50%

 1. godina

3,00%

 Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 2,33%

Zainteresovan/a sam za Stepenasta štednja

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

Sberbank BH d.d. se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije sa Vama, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima.


Proces online apliciranja za proizvod

Kako funkcioniše online prijava?

Popunite Online zahtjev

Lični bankar će Vas kontaktirati i zakazati sastanak

Prikupite potrebnu dokumentaciju i dostavite u Banku

Potrebna dokumentacija za otvaranje štednog računa

Potrebna dokumentacija za otvaranje štednih računa: 

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Fotokopija lične karte i prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci (možete preuzeti i u poslovnicama Sberbank BH)


Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Žiro račun

Žiro račun

Poseban račun za potrebe tekućeg poslovanja  

Više
 Platni promet

Platni promet

Unutrašnji i vanjski platni promet

Više
 Uni Bristol Tuzla

Uni Bristol Tuzla

Povoljni krediti za stambeno poslovni kompleks Mellain

Više