Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

 

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      15.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 22.05.2020.

 

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu -  Izbor dobavljača za isporuku printanog i kancelarijskog materijala.

 

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Objavljivanje poziva za natjecanje      12.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

 

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara DRUGI KRUG tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

 

Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

 

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch

 

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

 

Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 05.06.2020.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Izbor dobavljača za usluge presvlačenja namještaja

 

Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Objavljivanje poziva za natjecanje      27.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 01.06.2020.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Slobodna štednja uz bonus premije

Slobodna štednja uz bonus premije

Osjetite slobodu štednje

Više
 Zdravstvena osiguranja

Zdravstvena osiguranja

Cijeni svoje zdravlje

Više
 Štedni računi

Štedni računi

Ušteđevina uvijek dostupna

Više