Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      15.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 22.05.2020.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu -  Izbor dobavljača za isporuku printanog i kancelarijskog materijala.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Objavljivanje poziva za natjecanje      12.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara DRUGI KRUG tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 05.06.2020.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Izbor dobavljača za usluge presvlačenja namještaja

Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Objavljivanje poziva za natjecanje      27.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 01.06.2020.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Sberbank Home

Sberbank Home

Imovina, kao što su stanovi, kuće, vikendice, stvari u domaćinstvu i predmeti od posebne važnosti, izložena je velikom broju rizika.

Više
 Lombardni i depozitni kredit

Lombardni i depozitni kredit

Dvostruka korist za vas

Više
 Internet bankarstvo

Internet bankarstvo

Obavljate transakcije iz udobnosti svog doma

Više