Otvaranje računa putem Vibera

Selfie koji banka lajka

Zašto Otvaranje računa putem Vibera?

Aplicirajte za račun uz maksimalnu uštedu vremena jer se apliciranje za račun vrši bez dolaska u poslovnicu.

Karakteristike

  • Za rezidente
  • Unutrašnji platni promet
  • Redovni prilivi sredstava po osnovu plaća, penzija, kao i ostalih naknada iz redovnog priliva po osnovu stalnog radnog odnosa
  • Dodatne uplate kao npr. doznake u zemlji, prijenos sredstava sa drugih računa i uplata gotovine na račun

Potrebna dokumentacija

Obaveznu dokumentaciju je potrebno dostaviti prilikom dolaska u poslovnicu isključivo u roku od 15 dana od dana dostavljanja podataka i fotografija kroz aplikaciju Selfie otvaranje računa.

Kako biste otvorili Selfie tekući račun, potrebno je da sa sobom ponesete:

  • Ličnu kartu original na uvid zbog identifikacije,
  • Ličnu kartu (kopija),
  • Prijava o mjestu prebivališta ne starija od 6 mjeseci (kopija); 

VAŽNO!
Proces je moguće započeti ako klijent nema fotografiju prijave o mjestu prebivališta, uz uslov da je tokom apliciranja odabrao takvu opciju ali se u kontaktu obavještava da mora dostaviti kopiju dokumenata ličnu kartu i prijavu o mjestu prebivališta ne stariju od 6 mjeseci kada dođe u poslovnicu a sve u obaveznom roku od 15 dana od dana dostavljanja podataka i fotografija kroz aplikaciju Selfie otvaranje računa, nakon toga se partija poništava odnosno aktivira ako je klijent došao i ispunio uslove.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Sberbank Home

Sberbank Home

Zaštiti svoju imovinu

Više
 MoneyGram

MoneyGram

Jednostavan prijenos novca

Više
 Platni promet

Platni promet

Unutrašnji i vanjski platni promet

Više