Platni promet

Vršite transakcije jednostavno i povoljno

Zašto Platni promet?

Brzo i kvalitetno realizovanje naloga platnog prometa kao i usluge međunarodnog kliringa.

Karakteristike

  • uplata na račune fizičkih lica u okviru Sberbank BH je bez naknada
  • opcija međunarodnog kliringa je poseban oblik platnog prometa sa Srbijom koji je omogućen preko centralnih banaka

Međunarodni kliring

Međunarodni kliring predstavlja poseban oblik platnog prometa sa Srbijom koji je omogućen preko centralnih banaka, a Sberbank BH d.d. je učesnica u međunarodnom kliringu.

Prednost ovog načina plaćanja je što korisnik dobiva puni iznos poslanih sredstva isti dan.
Uslovi koji bi trebalo da budu ispunjeni kako bi devizni nalog mogao biti plaćen putem međunarodnog kliringa:

  • banka korisnika u Srbiji treba biti uključena u kliring,
  • nalog za plaćanje može biti samo u EUR – valuti,
  • korisnik sredstava mora imati IBAN - međunarodni broj bankovnog računa (International Bank Account Number)

Provizija: 20 KM fiksno

Ažuriranu listu banaka u Srbiji, učesnica međunarodnog kliringa, možete dobiti u svim poslovnicama Sberbank BH d.d.

Lista korespondentnih banaka

Preuzmite aktuelnu listu korespondentnih banaka

Korespondentne banke

Pregled naknada

Uplata na račune fizičkih lica u okviru Sberbank BH

Bez naknade

Uplata na račune pravnih lica u okviru Sberbank BH

2,00 KM

Doznake na druge banke do 500,00 KM     2,50 KM
Doznake na druge banke do 9.999,00 KM 2,50 KM

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Extra penzionerski paket

Extra penzionerski paket

Plaćajte račune bez provizije

Više
 Slobodna štednja uz bonus premije

Slobodna štednja uz bonus premije

Osjetite slobodu štednje

Više
 Poklon kartica

Poklon kartica

Poklon koji tražite!

Više