Karijera u Sberbank

Pridružite se timu najdinamičnije banke u BiH.

Upravljanje radnim učinkom

Zamislite okruženje u kojem redovno dobijate povratne informacije i razgovarate, gdje imate jasno zadane ciljeve, procjenjujete i razvijate kompetencije, imate priliku da razvijate aktivnosti i planove usmjerene na Vaše neposredne potrebe, a vezane su za Vaše težnje u karijeri.

Upravljanje radnim učinkom u Sberbank BH Vam to omogućava. Postoje dva zvanična perioda u našem kalendaru Upravljanja radnim učinkom (Samo-procjena / Godišnja ocjena rada i Polugodišnja ocjena); Ove procjene se temelje na stalnoj procjeni rada i obuci – jer mi vjerujemo da se rezultati mogu poboljšati samo ukoliko se kontinuirano ocjenjuje rad i daje povratna informacija. 

Gradeći kulturu pružanja povratne informacije težimo da ostvarimo našu ambiciju da budemo kompanija koja je orijentirana ka ostvarenju rezultata rukovođena željom za ostvarenjem istih.

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu

Otvori aplikaciju

Karijera u zemljama Srednje i Istočne Evrope

Pogledajte video